เอกสารเกี่ยวกับระบบ CHECO

- คู่มือการสร้างหลักสูตรระดับป.โท - ป.เอก สาขาวิชาเดียวกัน (ใช้ได้กับหลักสูตรและสมอ.08) NEW

- วิธีการแก้ไขตำแหน่งทางวิชาการในระบบ CHECO new

- คู่มือการกรอกข้อมูลสมอ.08 ผ่านระบบCHECO  NEW

- แบบฟอร์มสมอ.08 ระบบCheco (กรณีสกอ.รับทราบหลักสูตรผ่านระบบ Checo)

- แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรใน มคอ.๒ (กรณีหลักสูตรที่สกอ.ยังไม่รับทราบผ่านระบบ Checo)

- แบบฟอร์มหนังสือนำส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดหลักสูตรระบบ CHECO  ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

ตัวอย่างอย่างการกรอกข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบ CHECO

- แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดหลักสูตรระบบ CHECO

- คู่มือการเข้าระบบ CHECO

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.