ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์


  • ปรัชญา : มุ่งบริการวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
  • ปณิธาน : ประทับใจ ถูกต้อง ทันสมัย
  • วิสัยทัศน์ : แหล่งบริการวิชาการ เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
  • พันธกิจ : มุ่งบริการวิชาการ สร้างเสริมการศึกษา เพื่อมวลชน

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.