งานส่งเสริมวิจัย และตำรา

     

งานส่งเสริมวิจัยและตำรา

นางสาวจุไรรัตน์ ล้อมเสถียร
รักษาราชการแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิจัยและตำรา

 

                                                                                          หน่วยพัฒนาสือการสอน       และ       หน่วยส่งเสริมการเรียนการสอนภูมิภาค
นางสาวจุไรรัตน์ ล้อมเสถียร นางสาวอาระยา  สายยิ้ม นายจิระพงษ์  ชูศรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.