งานธุรการ

                                                                                               

งานธุรการ

นางสาวพูลทรัพย์  ใบประเสริฐ
รักษาราชการแทนหัวหน้างานธุรการ

 

                                 หน่วยสารบรรณและผลิตเอกสาร หน่วยการเจ้าหน้าที่และกิจการพิเศษ                            หน่วยการเงินและพัสดุ

 นางสุมิตรา  คำดี  นายสัตยา  ทัพชู  นางสาวกรรณิกา  พิจจ๊ะ        นางสาวธนิดา  ซ่อนกลิ่น  นางสาวภัทราวดี  ขุนทอง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ พนักงานขับรถยนต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ   นักวิชการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 หน่วยวิเคราะห์นะโยาบและแผนและประกันคุณภาพ
นายธนิตศักดิ์  เลิศบูรณะวัฒน์ นางสาวกรรณิกา  พิจจ๊ะ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ   

 

 

                                                                                          

                                                                           

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.