งานพัฒนาอาจารย์

     

งานพัฒนาอาจารย์ 

 นางสาววรรณภา  ภูนุช
รักษาราชการแทน หัวหน้างานพัฒนาอาจารย์ 

   

หน่วยบริการด้านการสอนการพัฒนาฝึกอบรม
นายพสิษฐ์  บุญมี นางสาวพูลทรัพยื  ใบประเสริฐ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

 

หน่วยวิเคราะห์แผน และประเมินผลการศึกษา
นายธนิตศักดิ์  เลิศบูรณะวัฒน์ นางวลีวรรณ  อนุตธโต
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.