บุคลากร


     

    

ชื่อ-นามสกุล
:
นางสาววรรณภา  ภูนุช
ตำแหน่ง
:
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาอาจารย์ และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
วุฒิการศึกษา
:
ปริญญาโท

 

 

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2017 All Rights Reserved. Designed By IT Dept.

Please publish modules in offcanvas position.