กองบริการการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริการการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดกองบริการการศึกษา

 

- ลิ้งค์บันทึกเทปโครงการอบรม เรื่อง การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (หลักสูตร Sandbox) วันที่ 12 พ.ค. 2565
   - ตอนที่ 1  https://youtu.be/dmEyO-8qYHE   
   - ตอนที่ 2  https://youtu.be/TM6z--wXjwM  
   - ตอนที่ 3 https://youtu.be/p0JeJnoD7OQ

- เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรม เรื่อง “การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (หลักสูตร Sandbox)” วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565  (online)
- QR CODE  แบบสอบถาม      หรือ    https://forms.gle/x1Df8jDHvCNMfsTb6

ปฎิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562  
-
 สาถาบันคอมพิวเตอร์ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Workforce Basics (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
   รายละเอียดเพิ่มเติม https://computer.ru.ac.th/icdl/#/
- ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้ที่ http://www.risk.ru.ac.th/

งานภายในกองบริการการศึกษา

งานส่งเสริมวิจัยและตำรา

  งานพัฒนาอาจารย์

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8128 , 02-310-8131 ,02-310-8132
E-mail : asd@ru.ac.th

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Please publish modules in offcanvas position.