ปรัชญา :
มุ่งบริการวิชาการ สู่มาตรฐานสากล
ปณิธาน :
ประทับใจ ถูกต้อง ทันสมัย

วิสัยทัศน์ :
แหล่งบริการวิชาการ เพื่อเป็นฐานการพัฒนา

พันธกิจ :
มุ่งบริการวิชาการ สร้างเสริมการศึกษา เพื่อมวลชน
                        

 
หน้าแรก

.......................................................................................

ตารางบรรยายสรุป

.......................................................................................

หลักสูตร

.......................................................................................

หลักสูตรโครงการพิเศษ ม.ร.

.......................................................................................

คู่มือการศึกษา (ป.ตรี)

.......................................................................................

หลักสูตรปริญญาเอก

.......................................................................................

หลักสูตรปริญญาโท

.......................................................................................

หลักสูตรปริญญาตรี

.......................................................................................

ภูมิภาคปริญญาโท / ตรี

.......................................................................................

กลุ่มสาขาวิชา

.......................................................................................

หลักสูตรที่เปิดสอน

.......................................................................................

ตารางบรรยายดาวเทียม

.......................................................................................

ประกันคุณภาพ

.......................................................................................

วารสารรามคำแหง

.......................................................................................

การเรียนการสอน ป.ตรี ภูมิภาค

.......................................................................................

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

.......................................................................................

 
คณะนิติศาสตร์

.......................................................................................

คณะบริหารธุรกิจ

.......................................................................................

คณะมนุษยศาสตร์

.......................................................................................

คณะศึกษาศาสตร์

.......................................................................................

คณะวิทยาศาสตร์

.......................................................................................

มีต่อ >>>     

.......................................................................................

 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

.......................................................................................

MMM

.......................................................................................

บัณฑิตวิทยาลัย

.......................................................................................

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

.......................................................................................

 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

.......................................................................................

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 
 

  สถิติเว็บไซต์

 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2547

 
     

 
:: ภูมิภาคปริญญาตรี / โท ::
 

สถานที่ตั้งและเบอร์โทรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

  อุทัยธานี

 

 

  ต. สะแกกรัง บ้านบางกุ้ง อ. เมือง จ.อุทัยธานี 61000

 

  0-5651-3761-3

 

  0-2310-8000 ต่อ 7032-3

  สาขาปราจีนบุรี

 

 

  บ้านแหลมหิน ต.ไม้เด็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230

 

  0-3740-5658

 

  0-2310-8000 ต่อ 7022-3

  นครศรีธรรมราช

 

 

  ถ. ศรีธรรมราช-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเนา อ.พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช 80000

 

  0-7537-8447 0-2310-8000 ต่อ 7050-1

 

  0-2310-8000 ต่อ 7052-3

  นครพนม

 

 

  109 หมู่ 12 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130

 

  0-4257-1409 0-2310-8000 ต่อ 7071-1

 

  0-2310-8000 ต่อ 7072-3

  แพร่

 

 

  ที่สาธารณเด่นยวง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000

 

  0-5453-1870-1 0-2310-8000 ต่อ7060-1

 

  0-2310-8000 ต่อ 7062-3

  สุโขทัย

 

 

  ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งวังวน ถ.สุโขทัย-ตาก ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 64210

 

  0-5561-4439 0-2310-8000 ต่อ 7090-1

 

  0-2310-8000 ต่อ 7092-3

  ขอนแก่น

 

 

  ที่สาธารณประโยชน์ริมถนนราดยางสายบ้านไผ่ -มหาสารคาม กมที่ 19 บ้านโนนทอง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110

 

  0-4327-4250-4 0-2310-8000 ต่อ 7100-1

 

  0-2310-8000 ต่อ 7102-3

  ศรีสะเกษ

 

 

  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพทุ่งขุมทรัพย์ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

 

  0-4561-6447-9 0-2310-8000 ต่อ 7110-1

 

  0-2310-8000 ต่อ 7112-3

  ตรัง

 

 

  หมู่ที่ 5 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง 92000

 

  0-7521-1085, 0-7521-1179 0-2310-8000 ต่อ 7120-1

 

  0-2310-8000 ต่อ 7122-3

  ลพบุรี

 

 

  ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

 

  0-3641-4053-6 0-2310-8000 ต่อ 7130-1

 

  0-2310-8000 ต่อ 7132-3